Các Trường đại học Hàng đầu ở Úc

Nếu bạn đang tìm kiếm các khóa học đào tạo nghề, bạn sẽ tìm thấy ở các Học viện Kỹ thuật và Giáo dục Nâng cao (TAFE) và các nhà cung cấp Chương trình Giáo dục và Đào tạo Nghề tư thục (VET).

Một số trường đại học là các nhà cung cấp ngành kép, có nghĩa là họ cung cấp các chứng chỉ nghề lên đến nghiên cứu sau đại học.

Chương trình Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu dành cho Sinh viên Nước ngoài (ELICOS) được cung cấp tại các trường đại học chuyên tiếng Anh trên khắp nước Úc.

Học sinh và phụ huynh cũng có thể tìm thấy các thông tin về các chương trình trung học phổ thông ở Úc.

Nếu bạn biết  những địa điểm ở Úc mà bạn muốn học, bạn có thể tìm kiếm các tổ chức theo vị trí và lọc tìm kiếm theo tiểu bang hoặc lãnh thổ.

Ngay khi bạn suy nghĩ về một số tổ chức, bạn có thể so sánh chúng về các khoản phí, chi phí sinh hoạt, cơ sở và các khóa học cung cấp.

Các trang về tổ chức cũng bao gồm thông tin về chỗ ở, thủ tục nộp đơn và học bổng.